Leer ons kennen

Futurists maakt…

Interdisciplinair muziektheater, opera en audiovisuele werken met nieuwe technologieën. Momenteel werken ze samen met dove performers en horende musici om een nieuwe artistieke brug tussen de twee culturen te ontwikkelen met muziek en visuele taal. Futurists is in 2018 begonnen als een initiatief van de in Nederland gevestigde Poolse componist, regisseur en performer Jerzy Bielski, met als doel een compleet nieuw soort muziektheater te brengen naar de hedendaagse Nederlandse en internationale podiumkunstenscene. Beeldend kunstenaar en filmmaker Thomas Brand heeft zich in 2020 bij Jerzy gevoegd en samen hebben ze een ruimte gecreëerd waarin interdisciplinaire werken worden gemaakt, waarbij verschillende kunstvormen (muziek, theater, beeldende kunst, VR, XR, dans, geluidskunst, installatie) nauw met elkaar verweven zijn vanaf de eerste momenten van creatie.

In het hart van de werken van de Futurists liggen nieuwe verhalen, diep geworteld in onze hedendaagse realiteit en verbonden met de actuele belangrijke sociaal-culturele onderwerpen. Een voortdurend thema door alle voorstellingen heen is het streven naar communicatie en begrip tussen mensen uit verschillende culturen, achtergronden en realiteiten. Dit alles, gecombineerd met immersie en niet-indringende participatie verweven in elk stuk, leidde voor de Futurists tot het ontwikkelen van nieuwe vorm(en) en het creëren van een eigen artistieke taal.

De Futurists werkt op dit moment aan:

  • Het immersieve opera-ritueel ZUAM, dat op 24 mei 2024 tijdens het O. Festival voor Opera en Muziek in première ging, gevolgd door een reeks voorstellingen op Oerol en andere Nederlandse festivals.

  • De voorbereidingen op het interdisciplinaire operaproject Fish dance when they are not sleeping, gemaakt in samenwerking met dove performers en horende musici, De Nationale Opera, Innovation Lab/Theater Utrecht en ENOA (European Network of Opera Academies). Na een reeks artistieke onderzoeken en work-in-progress-presentaties die sinds 2022 lopen, komt de hoofdproductie in zicht, met de première in 2025.

  • De voorbereidingen van de meeslepende XR 360 muziektheaterervaring A.. De première staat gepland voor 2026.

Tot nu toe hebben de Futurists vier belangrijke werken geproduceerd:

NONline Opera / 2022

No-One Show / 2020

not only FUTURISTS / 2015/2019

Team

Team

directeur
artistiek leider
geluidskunstenaar
choreograaf
zakelijk leider
productieleider
communicatie en PR
zakelijk advies

Performers

zanger

Ilse Jobse

gebarenzanger
kostuumontwerper

Aleksej Ovsiannikov

acteur
blokfluitspeler

Pau Sola Masafrets

cellist

Dennis Massar

danser

Sharon Wesseling

danser

Ali Shafiee

acteur
zangeres
zangeres

Over de stichting

Goals

Stichting De Futurists richt zich op het ontwikkelen, organiseren, realiseren en exploiteren van activiteiten en projecten op het gebied van (podium) kunsten en cultuur in de breedste zin van het woord.

De stichting probeert dit doel te bereiken door:

  • Het produceren, realiseren en exploiteren van projecten en voorstellingen

  • Het ontwikkelen en verspreiden van educatief materiaal middels workshops, activiteiten, via online media en andere kanalen

  • Het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk, gebruikelijk of gerelateerd zijn aan de bovengenoemde doelstellingen

De stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel om winst te maken.

Bestuur

secretaris
penningmeester

De bestuursleden van de Futurists ontvangen geen vergoeding voor hun werk voor de stichting, noch is er een onkostenvergoeding beschikbaar: ze zijn vrijwilligers. Theatermaker en componist Jerzy Bielski is de artistiek directeur en de belangrijkste creatieve leider van de projecten van de stichting.

Het beloningsbeleid voor het personeel en het management van de stichting Futurists volgt de Nederlandse Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Theater en Dans CAO Toneel & Dans, en werkt volgens de Culture Governance Code en Fair Practice Code. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de teamleden worden vastgesteld door het bestuur, met inachtneming van de wet- en regelgeving rondom de Wet Normering Topinkomens voor de publieke en semi-publieke sector.

Het management bestaat uit Jerzy Bielski (directeur), Thomas Brand (artistiek leider) en Jasper Hupkens (zakelijk leider).

We streven naar een veilige en inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, in lijn met de Code Diversiteit & Inclusie.

Stichting Futurists werkt op projectbasis en ontvangt subsidies van verschillende lokale en nationale, publieke en private fondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en Cultuurloket DigitALL. De Futurists bereidt zich voor om in 2028 meerjarige structurele subsidies aan te vragen bij het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Naast inkomsten uit kaartverkoop, co-producties en buitenlandse tournees, organiseren we activiteiten zoals workshops, lezingen en denktanks. We werken samen met zowel publieke als private partijen, zoals onderwijsinstellingen, universiteiten, academies, theaters, productiehuizen, kunst- en theaterfestivals. Bovendien worden er voor specifieke projecten financieringsaanvragen ingediend bij private fondsen.

Stichting Futurists heeft de culturele ANBI-status, wat betekent dat doneren aan het bedrijf belastingvoordelen oplevert.

Jaarcijfers
KvK: 71932321
RSIN: 858909741
BTW: NL 858909741B01

Rekeningnummer
NL42 INGB 0009 1623 69
t.n.v. Stichting Futurists

Downloads
Onze financiële rapportage en andere documenten:
Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Beleidsplan 2020-2024

Kies een taal: